Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

D. VOET, J. G. VOETOVÁ: Biochemie

Victoria Publishing a.s.,Praha 1995; překlad Arnošt Kotyk a kol.; 1362 str., 101 tab., 1206 obr.; omyvatelné desky; cena neuvedena
 |  5. 1. 1996
 |  Vesmír 75, 43, 1996/1

Učebnice, kterou anglický recenzent Irving Geis označil za „hodnotného průvodce k vědě o molekulární medicíně 21. století“, ukazuje biochemii jako disciplinu funkční, s nezbytnou morfologií buněk a tkání, ultrastrukturou membrán, trojrozměrnou konformací proteinů a dalších makromolekul, odhalených rychlým tokem nových poznatků ze strukturních analýz, které byly pořízeny rentgenovou krystalografií,hmotovou a NMR spektroskopií a sekvencováním. Zachycen je sled fyziologických pochodů uváděných do pohybu, enzymovými procesy, kaskádami syntéz a degradací, se zvláštním připomenutím účasti organizovaného pozadí molekulární biologie a genetiky. `

  • Úvodní kapitola je o vzniku života, jeho diferenciaci, o vlastnostech vodných roztoků s připomenutím principů termodynamiky.
  • Pět kapitol druhého oddílu je věnováno struktuře a vlastnostem aminokyselin a proteinů, včetně metod jejich studia, vysvětlení kovalentních struktur bílkovin, prostorového uspořádání, jejich vývoje a dynamiky. Hemoglobinu je věnována samostatná kapitola. Stejně sacharidům, lipidům a membránám, včetně glykoproteinů a lipoproteinů.
  • Třetí oddíl je zasvěcen enzymologii, včetně kinetiky a enzymové katalýzy.
  • Ve čtvrtém oddílu je probrán metabolizmus na všech úrovních, včetně experimentálních přístupů. Gykolýza, fermentace, syntéza a odbourávání glykogenu, citrátový cyklus, oxidační fosforylace, tvorba ATP, glukoneogeneza, pentozový cyklus, metabolizmus lipidů, fotosyntéza, membránový transport. Nechybí výklad o metabolizmu aminokyselin a fixaci dusíku.
  • Kapitolu o metabolizmu nukleotidů je možně chápat již jako úvod k oddílu „Exprese a přenos genetické informace″. Popisuje struktury nukleových kyselin, jejich frakcionaci, sekvencování, zahrnuje i genově inženýrství, mechanizmus transkripce a translace, replikaci a opravy DNA, rekombinační mechanizmy. Zvláštní kapitola je věnována expresi eukaryontních genů, problematice virů a subvirovým patogenům.
  • Poslední kapitola je věnována problematice srážení krve, imunitě, pohybu a biochemické komunikaci pomocí hormonů a nervových signálů.

Učebnice je určena studentům i profesorům medicíny, farmacie, ale i ostatním biologům a chemikům na všech úrovních. Škoda, že se nestihlo přeložit drahé, doplněné vydání, které v Anglii právě vyšlo a o němž zahraniční kritika i vydavatelé říkají, že nejen novými poznatky, ale i bohatší dokumentací s názornými obrázky, schématy a rovnicemi překonalo klasická díla Lehningerova a Stryerova.

Předpokládám, že Victoria Publishing, s.r.o., vydá i nezbytný doplněk, tj. klíč k řešení 432 úloh, které postupně uzavírají po stručném souhrnu každou kapitolu. To by ještě zvýšilo pedagogickou hodnotu díla.

Překlad je znamenitý. Překladatelé také doplnili kapitoly o membránovém transportu a enzymové kinetice, a navíc uvedli jednotky, veličiny, zkratky a konstanty užívané v biochemii. Při překladu terminologie musela být překonána mnohá úskalí, nicméně např. „nepřeložitelné“ slovo „Spliceosome“ bývá běžně překládáno jako komplex sestřihu (S. Rosypal a kol.: Základní terminologie molekulární genetiky, Academia, Praha 1990). Je také obdivuhodné, že české vydání tak rozsáhlého díla obsahuje minimum typografických chyb. Drobné chyby, které se vyskytují i v novém vydání anglického originálu, nesnižují úroveň českého překladu.

V knize najdeme i krásně sentence: „Život je založen na uhlíku, protože jediný ze všech prvků periodické tabulky má schopnost tvořit dostatečné množství vazeb a také nepřeberné množství stabilních řetězců kovalentně vázaných atomů.“ (str. 27)

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biochemie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Josef Fabián

 

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné