Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Neslušan Luboš

RNDr. Luboš Neslušan, CSc., (*1960) vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. V Astronomickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici sa zaoberá štúdiom komét a meteorov, ako aj astrofyzikou riedkeho a chladného prostredia. (e-mail: ne@auriga.ta3.sk)

Počet článků: 7

Turínska stupnica ohrozenia kozmickou zrážkou

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 269, 2000/5
Medzinárodná astronomická únia 22. júla 1999 oznámila, že oficiálne prijíma Turínsku stupnicu ohrozenia dopadom kozmického telesa (anglicky Torino...
 

O asteroidoch, kométach a tesných priblíženiach

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 436, 1999/8
NEOs (z angl. „Near-Earth Objects“) sú vesmírne objekty s dráhou pohybu blízkou dráhe Zeme. Väčšinou sa jedná o asteroidy a často sa pre ne používa...
 

Elektrický náboj hviezd

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 196, 1997/4
Veľká väčšina astronómov predpokladá, že hviezdy sú – v globále – telesá elektricky neutrálne. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že v každej...
 

Kométa Hale-Bopp a možné ohrozenie Zeme

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 667, 1996/12
Aj keď obrovské jadro tejto výnimočnej kométy nebude vystavené väčším slapovým silám, je nutné vysloviť obavu pri pomyslení, že by sa predsa len...
 

Zrážky komét so Zemou: boli alebo neboli?

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 16, 1996/1
Začiatkom 80. rokov L. W. Alvarez so spolupracovníkmi vyslovili hypotézu, že vymretie druhohorných veľjašterov a s nimi aj mnohých ďalších...
 

Prehľad marsologických období

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 438, 1995/8
Radarový prieskum povrchu planéty Mars sondou Mars-Orbiter priniesol detailné poznatky o reliéfe tohto povrchu. Na základe získaných poznatkov...
 

Helioseizmológia

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 203, 1995/4
Model vnútornej stavby Slnka bol vypracovaný už dávnejšie. No ešte relatívne nedávno sa zdalo nemožným jeho nezávislé overenie a urobenie...