Vesmír: 1999/8

datum vydání: 5. 8. 1999

Úvodník

Co s brakem v síti?

Začátkem léta jsem se na jedné vážené konferenci (jedné z těch, které starostlivě hledí do nového tisíciletí) nechal v rámci tématu o nových...

Rozhovor

Slovo má Jiří Kraus

Vesmír: Jednu z tiskových konferencí v AV ČR jste oživil vtipnou poznámkou: „Na úpadek jazykové úrovně si lidé stěžovali odpradávna. Kdyby všechny...

Glosy

Mozaika ze života vědeckých komunit

Už v analýzách z 80. let je za jeden z největších problémů doktorantur považován fenomén samoplození. Ve výzkumu Doktorandské studium a brain drain...

Poznámky a glosy

Hmotnostní spektrometrie MALDI TOF

Hmotnostní spektrometrie je založena na rozdělení nabitých částic podle jejich molekulových hmotností v  elektrickém/magnetickém poli. Dosavadní...

Osm dnů plodnice kozáka březového

O růstu plodnic našich nejběžnějších jedlých hub existuje mezi houbaři mnoho rozdílných tvrzení, názorů a pověr. Věří se např., že houby rostou...

Eseje

Slavný kojenec

Protože ještě nikoho nenapadlo podívat se pravdě do očí a zeptat se, zda na poli literatury faktu není opomenut zakladatelský vklad Čecha Járy...

... a pravdy každému přáli

I dnes, stejně jako v patnáctém věku, je přes značný rozmach postmoderny občas přetřásána otázka nutnosti boje za pravdu a jejího ochraňování...

Jára Cimrman a psychologie

Každé malé dítě ví, že osobnost Járy da Cimrmana značně ovlivnila vývoj téměř každé technické disciplíny. Málo je však známo o jeho působení na...

Odpověď na každou otázku

Odpověď na každou otázku

Na rozdíl od poklidně klesajících tuhých kuliček se plynové bubliny mohou cestou k hladině deformovat. Plyn v bublině se rozpíná, jejímu...

Nad knihou

R. Dawkins: Climbing mount improbable

R. Dawkins je dnes patrně nejlepším britským popularizátorem evoluční problematiky a zároveň i neobyčejně vlivným badatelem v tomto vědním oboru....

Ekologická etika

V mnoha populárních knihách o přírodě se píše o rozmanitosti přírody, o biodiverzitě. A takřka pravidelně se v nich píše také o tom, že...

O holé kryse krtčí a jiné zvířeně

Nad knihami: ROBERT FOLEY: Lidé před člověkem, Argo, Praha 1998, 256 stran, náklad 1500 výtisků, 298 Kč KONRÁD LORENZ: Základy etologie, Academia,...

Jazykový koutek

Kraj zhacených hatí

V horkých srpnových dnech se rašeliniště už z dálky hlásí nahořklou vůní. Přes pole kosodřeviny ji vánek přináší až k vám a výsledná směs popisuje...

Mozaika

Červen ve vědě

Bez úplného zatmění nevznikne rozumný život? Astronomové nás už připravují na krásné přírodní divadlo téměř úplného slunečního zatmění 11. srpna...

Ve zkratce

Ve zkratce

Množství různých zbytků z raket a družic stále roste. Odhaduje se, že dnes krouží kolem Země asi 104 objektů větších než 10 – 20 cm, 105 objektů...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Museum odpadků v Berlíně. Hlavní město Říše může se pochlubiti zajímavým a snad jedinečným museem – museem odpadků. V tomto museu lze se poučiti o...

Výtvarné umění

Něžné palimpsesty

„Kýč je umění štěstí,“ říká Abraham Moles. Já si myslím, že je to způsob, jak učinit umění zajímavějším než život. Kýč trvale vzdoruje jakékoli...

Strážci

Lidé se vesměs chovají nesobecky. Když se kupříkladu soldateska vydá rabovat, znásilňovat a vraždit, jeden její člen nesobecky koná strážní službu,...

Co ženy umějí a muži nevědí

Pokusím se shrnout rozdíly v sociální inteligenci mužů a žen. Postřehy různých myslitelů mne přivedly k vymezení oblastí, v nichž se muži orientují...

Viry přenášené komáry

Záplavy v roce 1997 na severní Moravě a ve Slezsku začaly 6. července po neobyčejně silných dešťových srážkách. Od 13. července postihly...

O stavu evropské veřejnosti

Na „mínění občanů“ se odvolává kdekdo: nátlakové organizace tzv. environmentalistů, organizace spotřebitelů i poslanci. Všichni citují demokratický...

O asteroidoch, kométach a tesných priblíženiach

NEOs (z angl. „Near-Earth Objects“) sú vesmírne objekty s dráhou pohybu blízkou dráhe Zeme. Väčšinou sa jedná o asteroidy a často sa pre ne používa...

Kyselé deště a horská rašeliniště

Účinkům kyselých dešťů je u nás vystavena veškerá příroda. Proč se tedy zkoumají horská rašeliniště? Jsou to přirozeně kyselé ekosystémy a hovořit...

Ekologická stopa

Cílem většiny ekologických hnutí je trvale udržitelný rozvoj – něco, oč bychom měli usilovat, jestliže chceme, aby planeta unesla civilizaci...

Trpaslík vítězí nad obrem

Rašeliniště jsou suchozemské ekosystémy na trvale zamokřených stanovištích, kde převažuje produkce organické hmoty nad jejím rozkladem. Odumřelé...

Jak staří umírali staří Přemyslovci

Rok 1997 přinesl na pulty knihkupectví dvě knižní novinky, týkající se raných dějin české státnosti. Byla to kniha historika Dušana Třeštíka...

Karla Amerlinga Orbis pictus čili svět v obrazích

Ohromná úloho, o nemožnosti! Snadno–liž to na bílý den položiti, seč mudrcové všech národů po tisíce let nebyli aneb jen s těží a dílem byli?...

Aktuality

Fyzikové vysvětlují biologii

Jedním z důsledků evoluce je neuvěřitelná bohatost života: velikost organizmů se rozprostírá přes 21 řádů: od 10–13 gramů (mikrobi) do 108 gramů...

Kibi, mebi, gibi – není nad plodná jednání akademických komisí

Uživatelé počítačů dosud označovali kapacitu pamětí metrickými předponami kilo-, mega-, giga­. Jelikož však počítače reprezentují čísla v binárním...

Kanada bude regulovat trh s přírodními produkty

Kanada zvolila střední cestu mezi americkým a evropským přístupem k přírodním zdravotním produktům. Američané na ně nahlížejí jako na dietní...

Kofein není návyková droga

Kofein obsažený v kávě, čaji, kakau a mnoha dalších výrobcích je bezesporu nejrozšířenější psychoaktivní drogou na světě. Na pití kávy a čaje...

Podvod nakonec přece jen u soudu

Po více než dvou letech se největší podvod v evropské vědě (viz Vesmír 77, 65, 1998/2) dostal před soud v Ulmu. F. Herrmannovi a M. Brachové hrozí...

Biblická krajina v Čechách

Jsme taková malá země, kde se podzemní dráha vejde do biografu, jak prohlásil cizinec, který v kině Metro na Národní třídě marně čekal na vlak....

Varovanie zo slín

Pre úspešnú liečbu nádorových onemocnení je nevyhnutné rozpoznať ich v samom počiatku, v prvom štádiu. Preto je dôležité nachádzať tzv. „markery“ –...

Terapie pod psa

Tedy alespoň slovotvorně. Co je to canisterapie? Na první pohled lékařský termín, na druhý pohled výtvor surrealistův. Co to znamená? Vůbec nic,...

Nová astronomická družice FUSE

Po řadě nezdarů, které letos postihly USA při vypouštění družic, se 24. června v pořádku dostala na oběžnou dráhu astronomická družice FUSE (Far...

Radar NASA objevil pozůstatky Angkoru

Důkazy o prehistorickém osídlení Angkoru poskytlo radarové letecké snímkování severu Kambodže. V prehistorickém Angkoru bývalo na ploše 200 km2...

Nekonečný fenotyp

Mějme větu: Každé X musíme považovat za centrum pole vlivu s dosahem na celý svět. (1) Asi to bude nějaký výrok z fyziky pole, nevyvolá to v nás...

Případ S Fornacis

„Prosinec ve vědě“ (Vesmír 78, 110, 1999/2) přinesl zprávu o tom, že by na Slunci mohla nastat extrémně silná erupce, která by roztavila led na...

Sírová perla Namibie

V sedimentech u pobřeží Namibie byla objevena zatím největší bakterie na světě. Lze ji vidět pouhým okem – měří zhruba 0,75 mm a jmenuje se...

Proč je perla Namibie velká

Vysvětlení neobvyklých rozměrů je zřejmě ve způsobu výživy. Jako mnohé jiné sirné bakterie získává perla Namibie energii oxidací sulfidů na síru...

Di Bellova italská aféra

Pětaosmdesátiletý penzionovaný profesor Di Bella dostal nápad, jak by mohl zbohatnout. Vymyslel směs somatostatinu, melatoninu, vitaminů a trošky...