Přírodovědec záhlaví

Mgr. Jan Havliš, PhD.

Mgr. Jan Havliš, Ph.D., (*1970) vystudoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity (PřF MU) obor biochemie, titul Ph.D. získal na téže univerzitě v oboru teoretické a fyzikální chemie. Na katedře analytické chemie PřF MU se zabývá zejména bioanalytickými metodami ve spojení s  proteomikou a hmotovou spektrometrií.

Počet článků: 1

Hmotnostní spektrometrie MALDI TOF

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 448, 1999/8
Hmotnostní spektrometrie je založena na rozdělení nabitých částic podle jejich molekulových hmotností v  elektrickém/magnetickém poli. Dosavadní...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné