Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Odpověď autora článku Čtyři mýty o zlatě

na článek "Ničí těžba zlata přírodní rezervace?", viz Vesmír Vesmír 77, 325, 1998/6
 |  5. 5. 1998
 |  Vesmír 77, 326, 1998/6

Ad první výhrada. Ano. Nikde jsem ovšem netvrdil, že ekonomická analýza případné těžby v Mokrsku vychází pouze ze závěrečné zprávy Geoindustrie z roku 1990. Pravděpodobnou výnosností projektu se ostatně netají ani investor, Rio Tinto/Mindev. Diskuse o prozkoumanosti, jejíž součástí zmínka o bilančních zásobách je, ale měla především upozornit na skutečnost, že na ložisku Mokrsko-západ již relativně podrobný geologický průzkum proběhl a pravděpodobnost kladného výsledku dalších prací tedy řádově přesahuje průměr. Abychom tedy předešli dalším nedorozuměním: netvrdím, že ložisko těžitelné určitě je (pouze pravděpodobně). Svůj názor na tuto otázku neodvozuji od pouhého faktu, že zde byly stanoveny bilanční zásoby.

Ad druhá výhrada. Autor především poněkud zjednodušuje problém, neboť dopady těžby se neomezují pouze na onu díru do země. Zadruhé tu určité věcné rozdíly jsou: přinejmenším Macocha nevznikla na úkor původně zde stojící vesnice. A konečně nelze opomenout, že diskuse má vedle odborného rovněž aspekt etický: osobně například nesdílím názor, že „díra do země je díra do země“, který kvalitativně nedělá rozdíl mezi krasovým jevem a povrchovým dolem. Významný krajinný prvek se úředním postupem vyhlašovat musí, neboť jde o právní institut (a podobně jako např. udělení statutu kulturní památky tedy nevypovídá pouze o kvalitě objektu, ale má rovněž určité právní důsledky).

Ad třetí výhrada. Výhradou vlastně není, neboť autor prakticky s ničím nepolemizuje. Ano, v Mokrsku je prostředí silně kontaminováno arzenem, uvolňovaným přirozenými procesy. Konstatuji pouze, že těžbou by vznikl další zdroj, který by tyto problémy dále komplikoval.

Ad čtvrtá výhrada. Nikdy jsem nikde netvrdil, že těžba zlata paušálně ničí rezervace (a stejně tak by bylo nesmyslné domnívat se, že vždy vytváří třeba vhodný biotop pro některé druhy brouků na okraji jejich geografického areálu nebo například vodní plochy vyhlašované později za chráněná území). Diskuse se v tomto bodě týkala jediného konkrétního projektu (Mokrska), kde se negativní ovlivnění společenstev sousední přírodní rezervace očekává. Nemohu než opakovat, že je třeba odpovědně posuzovat jednotlivé konkrétní projekty, neboť jednotlivé případy se obvykle diametrálně liší, a proto stanovit jakákoli obecně platná pravidla prakticky nelze. Generalizace poznatků z některé kauzy – ať již tím či oním směrem – sotva přinese objektivní závěr.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

O autorovi

Vojtěch Kotecký

Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D., (*1974) studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v Centru pro otázky životního prostředí UK. Pracuje v institutu Glopolis, kde se zabývá souvislostmi mezi ekonomikou a životním prostředím. Deset let sloužil jako programový ředitel Hnutí DUHA a byl členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
Kotecký Vojtěch

Doporučujeme

Záznam diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Záznam diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Můj dobrý kůň

Můj dobrý kůň uzamčeno

Eva Bobůrková  |  2. 5. 2022
Nový lék proti pokročilé rakovině prostaty schválila v březnu americká léková agentura FDA. Radiofarmakum PSMA-617 je výsledkem doktorské práce...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné