Dušek Miloslav

Prof. RNDr. Miloslav Dušek, Ph.D., (*1964) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Na katedře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se zabyva kvantovou a koherencni optikou, zvlaste kvantovymi korelacemi, kvantovou kryptografií, kvantovým zpracovaním informace a základy kvantové teorie.

Počet článků: 6

Foton jako důvěryhodný kurýr

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 633, 1998/11
Nejen zamilovaní touží po důvěrné komunikaci, ale – snad odjakživa – také vojáci, diplomati, spiklenci, teroristé a mnozí další. S rozvojem...
 

Kvantové hlavolamy V.

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 393, 1998/7
Albert Einstein se domníval, že kvantový popis fyzikálních systémů je neúplný, že by mělo být možno obejít se bez principiální neurčitosti...
 

Kvantové hlavolamy III.

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 272, 1998/5
V důsledku principu superpozice se kvantové částice mohou nacházet ve stavech, které nemají ve světě klasické fyziky analogii. Proč ale takové...
 

Kvantové hlavolamy IV.

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 333, 1998/6
Zákony kvantové mechaniky mají pravděpodobnostní charakter. Neurčují konkrétní výsledky měření, ale pouze možné alternativy a jejich...
 

Kvantové hlavolamy II.

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 189, 1998/4
Stavy kvantových částic mají zvláštní vlastnosti: Např. elektron, když se na něj zrovna „nedíváme“, nemá žádnou konkrétní polohu, ale naopak v...
 

Kvantové hlavolamy I

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 129, 1998/3
Kvantová teorie je dnes asi nejlépe testovaná fyzikální teorie vůbec. Potvrzuje ji obrovské (a každý den narůstající!) množství experimentálních...