mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kubín Štěpán

Dr. Štěpán Kubín, CSc. (*1933), vystudoval fyziologii rostlin na Přírodovědecké fakultě UK. V Mikrobiologickém ústavu AV ČR se zabývá fyziologií řas a technickými problémy jejich kultivace.

Počet článků: 1

O nemístné stručnosti

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 244, 1997/5
Stručnost je v dnešní mnohomluvné době nadmíru žádoucí, pokud ovšem nejde o zamlčování důležitých skutečností. V posledním čísle Bulletinu GA ČR...