mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Amerika v nás

 |  7. 1. 2019
 |  Vesmír 98, 18, 2019/1

Cena Vize 97 měla původně zaplnit prostor, jenž ve světě oficiálních poct a vyznamenání citelně chyběl a stále do značné míry chybí: respekt a uznání těm, kdož se navíc ke svému přínosu vědě, literatuře, umění či filosofii významně zasloužili o propojení různých oblastí lidského poznání, o netradiční pohled na zkoumané jevy, o tvůrčí využití exkurzí do neznámých světů.

Naposledy cenu dostal Josef Jařab. Téma diskuse v den ocenění neslo příznačný název Amerika u nás a v nás. Vystihuje odborný profil a osobnost laureáta.

Josef Jařab se narodil před 81 lety na jiné křižovatce dějin v Kravařích ve Slezsku. Snad právě tamní sudičky mu daly do vínku tolik pochopení pro nezvyklé, nám vzdálené, ba i cizí světy. Kravaře byly místem, kde mnozí lokální patrioti měli v době záhy po Josefově narození na vybranou – buď si prostřelit vlastní nohu jateční pistolí, nebo narukovat do wehrmachtu.

Jařab vzpomíná [1]: „Moje první filologické překvapení přišlo v mých šesti letech, kdy jsem nemohl pochopit, proč jazyk, který mi až do těch šesti let zcela postačil ke komunikaci s maminkou a kamarády, se všemi sousedy v okolí i v místních obchodech, má najednou být považován za ne dostatečný nástroj v mém školním vzdělávání… Ano, Hlučínsko, to byl Reich – a my tak nastoupili k vzdělávání v němčině. Pak přišla fronta a po ní třetí třída. A my, malí Hlučiňáci, museli nejdříve zvládnout systém a normy dalšího cizího jazyka, totiž češtiny, než se nám mohl stát mateřštinou, tím ,krevním oběhem duše, z něhož se rodí a v němž kolují naše myšlenky‘, jak to pěkně pojmenoval americký básník a lékař Oliver Wendell Holmes.“

Tato zkušenost a zároveň mimořádný zájem o blízké i vzdálené světy učinily z Jařaba nakonec profesora anglické a americké literatury na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde od roku 1989 do 1997 působil také jako první svobodně zvolený rektor v zemi. Jařabova škola byla za reformní výsledky v roce 1996 vyznamenána mezinárodní Cenou Hannah Arendtové.

V letech 1997–1999 byl pak Jařab rektorem Středoevropské univerzity v Budapešti a ve Varšavě.

Nyní vidíte 30 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Literatura, Věda a společnost
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Cyril Höschl

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., (*1949) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Je ředitelem Psychiatrického centra Praha. Působí na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Spolu s prof. J. Libigerem a J. Švestkou je editorem učebnice Psychiatrie (Tigis, Praha 2002). Je šéfredaktorem časopisu Psychiatrie a viceprezidentem Evropské asociace lékařských akademií.

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...