Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Hrabčák Peter

 

Počet článků: 1

Rok 2000

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 664, 1998/12
Je trápne, keď sa v odbornom časopise objaví, že rok 2000 je začiatkom nového tisicročia. Bolo by to tak, keby sa náš letopočet začínal rokom 0....