Chleboun Jan

RNDr. Jan Chleboun, CSc., (*1960) pracuje v Matematickém ústavu AV ČR, kde se zabývá úlohami s nejistými daty, geometrickou optimalizací a metodou konečných prvků. (e-mail: chleb@math.cas.cz)

Počet článků: 2

Konstruování z hmoty a děr

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 683, 1998/12
Příroda své výtvory zdokonaluje (optimalizuje) už stamiliony let a dospěla k obdivuhodným výsledkům. Zdánlivě všední stéblo trávy je skutečně...
 

Anapólový moment

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 424, 1997/8
Před 30 minutami jsem dostal do ruky nové (6.) číslo Vesmíru a při listování padl můj zrak na větu „Paní Wu zemřela... po zveřejnění její...