Ing. Milan Marek, CSc.

Ing. Milan Marek, CSc., (*1949) vystudoval Jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu ČVUT. Je vědeckým pracovníkem Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy a vedoucím oddělení fyziky reaktoru. Zabývá se spektrometrií neutronů a záření gama, dozimetrií pro neutronovou záchytovou terapii (NZT) aj. Je metodikem ozařovacích experimentů na reaktoru LVR-15 v ÚJV a řídícím pracovníkem pracoviště NZT.

Počet článků: 2

Borová neutronová záchytová terapie dnes

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 132, 2005/3
Vesmír: Před několika lety jsme spolu poprvé hovořili o práci fyzika v oblasti borové neutronové záchytové terapie (BNCT) mozkových nádorů, o vaší...
 

Slovo má Ing. Milan Marek

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 665, 1998/12
Vesmír: Než se vás zeptám, co pozoruhodného jste viděl či slyšel na 8. Mezinárodním sympoziu o bórové neutronové záchytové terapii (Boron Neutron...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné