Roček Ivan

Prof. Ing. Ivan Roček, CSc., (*1932) vystudoval Lesnickou fakultu ČVUT v Praze. Po téměř desetileté praxi v lesnickém provozu zasvětil další část života lesnickému školství. Hlavně díky němu se podařilo znovu otevřít pražskou Lesnickou fakultu, kde pak působil jako děkan a později proděkan. Profesorem pro obor lesní těžba byl jmenován r. 1992. Jako uznávaného odborníka ho vybrala FAO pro spolupráci na mezinárodních rojektech (nejvíce působil v Kongu). Mezi jeho velmi bohatou publikační činnost patří také práce o starých lesnických mapách.

Počet článků: 2

Schwarzenberský plavební kanál

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 154, 2010/3
Vodní doprava dříví byla u nás až do devatenáctého století jediným způsobem, jak dopravit jeho větší množství na velké vzdálenosti za přijatelných...
 

Kde začínal a končil les?

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 666, 2008/10
Na prvních mapách českého území tvořil les výraznou hranici vůči zemím okolním, ale už byly zdůrazňovány i lesy ve vnitrozemí. 2) Na rozdíl od...