Kostrouchová Marta

MUDr. Marta Kostrouchová, CSc., (*1953) vystudovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze. V Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF studuje funkci jaderných receptorů a jejich kofaktorů v regulaci exprese genů a vývojové regulační cesty C. elegans.

Počet článků: 1

Ze života „červů“

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 167, 2004/3
Nobelova cena za objevy ve fyziologii a medicíně byla r. 2002 udělena třem vědcům za práce prováděné převážně na malém bezobratlém organizmu,...