Nátr Lubomír

Prof. RNDr. Lubomír Nátr (*1934) vystudoval biologii na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně. Na katedře fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK v Praze se zabývá fotosyntézou a produktivitou rostlin.

Počet článků: 5

Rostliny produkující metan

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 197, 2006/4
Letos v lednu uveřejnili Frank Keppler, John T. G. Hamilton, Marc Braß a Thomas Röckmann výsledky svého experimentu (Nature 439, 187–191, 2006),...
 

Únik metanu z plynovodů a skleníkový efekt na Zemi

14. 7. 2005  |  Vesmír 84, 374, 2005/7
Metan je skleníkový plyn, který absorbuje dlouhovlnné infračervené záření emitované povrchem Země mnohem účinněji než oxid uhličitý: v dvacetiletém...
 

Rychlejší fotosyntéza nemusí zajistit vyšší výnosy

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 156, 2005/3
Většina kulturních rostlin, jejichž produkty živí lidstvo, jsou byliny obsahující vodu (85 % a více), organické látky (asi 10 %, především...
 

Oxid uhličitý z amazonských lesů

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 131, 2004/3
Lesy v tropických oblastech se významně podílejí na utváření klimatu na Zemi. Zvýšení emisí oxidu uhličitého vyvolané odlesňováním těchto...
 

Trvale udržitelný vývoj: už je (asi) pozdě!

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 573, 1995/10
Před několika lety jsem začal systematicky sledovat publikace věnované trvale udržitelnému zemědělství, protože mě zajímalo, jak se nynější...