Pálková Ivana

MUDr. Ivana Pálková (*1944), vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 1967 pracuje na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích jako zástupce přednostky pro léčebně preventivní péči. Věnuje se především pneumoonkologii, diagnostice a léčbě nemocných s nádorovým onemocněním plic.

Počet článků: 1

Nádorová onemocnění plic

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 195, 2004/4
Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu...