Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Feda Jaroslav

Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc., (*1929) vystudoval Stavební fakultu ČVUT. Je vedoucím laboratoře mechaniky zemin v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v Praze. Zkoumá vztahy napětí, přetvoření a času zemin a jiných partikulárních látek.

Počet článků: 1

Mořské plošiny

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 131, 1996/3
Náročnější než mrakodrapyMořské stavby jsou nám, suchozemcům, vzdálené a tak nám uniká, že jde patrně o nejnáročnější inženýrské konstrukce druhé...