Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Jedinák Dušan

Dušan Jedinák (*1944) vystudoval MFF UK v Prahe. Na Pedagogickej fakulte TU v Trnave sa zaoberá didaktikou a dejinami matematiky, motiváciou a popularizáciou matematickej kultury.

Počet článků: 2

Meniť a pretvárať rozumom

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 168, 1996/3
Žil a pôsobil v „zlatom veku“ Anglicka (22. 1. 1561 - 9. 4. 1626). Bol osobným radcom kráľa Jakuba I., lordom strážcom pečate i lordom kancelárom....
 

NIELS BOHR - veľmajster diskusie

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 698, 1995/12
V zamyslení sedeli vedľa seba. "Boh neponecháva nič na náhodu ... Boh nie je zlomyseľný." "Prestaň radiť Pánu Bohu, čo má robiť." Einstein i Bohr...