Ing. Marcel Skála

Ing. Marcel Skála (*1973) vystudoval pícninářství na Agronomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Na této univerzitě byl nyní interním doktorandem, zabýval se produkčním potenciálem trvalých lučních porostů a jejich významem při ochraně hydrosféry

Počet článků: 1

Voda nad zlato

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 88, 2000/2
Starořecký filozof Thales Milétský považoval vodu za základ všeho jsoucna. Z doby přibližně 500 let př. n. l. pochází jeho citát: Podstatou všech...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné