Spitzer Karel

Doc. Ing. Karel Spitzer, CSc., (*1939) vystudoval Agronomickou fakultu VŠZ v Brně. V Entomologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích se zabývá ekologií a taxonomií motýlů spolu s teoretickými základy ochrany přírody.

Počet článků: 2

Odhmyzeno – neodhmyzeno?

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 84, 2010/2
Článek Lukáše Čížka, Jiřího Beneše, Martina Konvičky a Zdeňka Frice Zpráva o stavu země: Odhmyzeno (Vesmír 88, 386, 2009/6) se projevil vysokou...
 

Ekologické příběhy

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 64, 2000/2
[...]Omylem převzatým již z původního článku (Science 279, 1023, 1998) je absolutizace defoliačního efektu výhradně bekyně velkohlavé (gipsy moth,...