JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Kulhánek Petr

Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., (*1959) vystudoval MFF UK v Praze. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze se zabývá teoretickou fyzikou a astrofyzikou. Je členem Rady Centra teoretické fyziky a astrofyziky AV ČR. Působí v České astronomické společnosti, je členem redakčních rad čtyř fyzikálních časopisů. S Jakubem Rozehnalem napsal knihu Hvězdy, planety, magnety (Mladá fronta, Praha 2007) aj. Tento článek je upravenou ukázkou z jeho poslední knihy Blýskání aneb Třináctero příběhů o plazmatu (viz www.aldebaran.cz).

Počet článků: 5

Reaktor budoucnosti

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 389, 2019/7
Četl jsem před lety, že nejefektivnější proměna hmoty v energii (záření) vzniká při pádu hmoty do černé díry. Z výpočtů údajně vyplývá, že před...
 

Šroubovice

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 552, 2011/10
Útvary podobné šroubovici nalezneme nejenom v přírodě, ale i v mnoha lidských výrobcích, které považujeme za běžné a již se nad nimi nezamýšlíme....
 

Na úsvitu času

5. 11. 2009  |  Vesmír 88, 732, 2009/11
Reliktní záření je dnes pro astronomy nejdůležitějším zdrojem informací o raném vesmíru. Jde o elektromagnetické záření s vlnovou délkou přibližně...
 

K vzdělávání na středních a vysokých školách

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 343, 2009/5
Jiné vnímání světa. Myšlení a logické postupy dnešní generace studentů ovlivňuje svět počítačů. Je třeba se studenty více pracovat metodami, které...
 

Magnetary, neutronové hvězdy výjimečných vlastností

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 184, 2008/3
Magnetické pole ve vodivé tekutině Magnetické pole je ve vesmíru zpravidla vázáno na plazma, které se chová jako vodivá tekutina. Měnit se může jen...