Hájek Michal

Doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., (*1974) vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně se věnuje ekologii, vegetaci a kvartérní historii reliktních ekosystémů, zejména vápnitých slatinišť a stepních luk.

Počet článků: 3

Comeback středoevropské lesostepiuzamčeno

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 424, 2019/7
Když v únoru letošního roku publikoval časopis České botanické společnosti Preslia výsledky studie diverzity suchých trávníků střední a východní...
 

Trpasličí plži na slatiništích

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 492, 2011/9
Slatiniště jsou unikátním typem mokřadů, které jsou syceny minerálně bohatou podzemní vodou. Obsah vápníku a dalších iontů může být tak vysoký, že...
 

Ekologie hlavních vegetačních formací na Zemi

10. 12. 2009  |  Vesmír 88, 829, 2009/12
Teorie biomů (tj. struktura a ekologie hlavních, zejména klimaticky definovaných vegetačních formací na Zemi) je klasický předmět vyučovaný na...