Aktuální číslo:

2021/12

Téma měsíce:

Jeskyně

S potápníky proti komárům

 |  10. 12. 2009
 |  Vesmír 88, 770, 2009/12

Komáři sužují nás lidi i zvířata a v teplejších zemích přenášejí řadu vážných chorob. Bojovat můžeme přímo proti dospělým komárům, ale účinnější bývá zasáhnout larvy vyvíjející se ve vodních nádržích. Larvy se zabíjejí insekticidy (do šedesátých let s úspěchem pomocí ohromného množství DDT), popřípadě se proti nim vysazují přirození nepřátelé, jako je živorodá rybka Gambusia affinis.

Mezi jinými požírači komářích larev nacházíme také potápníky, zejména jejich larvy, i když obratlovci jsou populárnější. Dospělí potápníci běžně létají a nacházejí i nové malé a izolované nádržky, kde mohou zanechat vajíčka. Larvy tam pak po nějakou dobu likvidují drobné živočichy. V malých vodních nádržkách se ale množí i mnoho jiných živočichů, nejen komáří larvy, a tak je třeba zjistit, kdo je požírán více a kdo méně.

V Marylandu byly testovány larvy dvou časných druhů, Agabus punctatusAgabus disintegratus. Konzumovaly ochotně buchanky, lasturnatky i larvy komárů (Aëdes albopictus) prvního instaru, pokud neměly na výběr nic jiného než daný jeden druh potravy. Jestliže se jim tyto tři typy potravy nabídly současně, 67% kořisti činily komáří larvy. Dříve studované rybky takhle vybíravé nejsou.

Další experimenty ukázaly, že tato vybíravost byla způsobena tím, že larvu komára lze chytit mnohem snáze než korýše. S lasturnatkou se larva potápníka setkala 2,5krát častěji než s larvou komára, ale počet útoků na ně byl stejný. Nakonec 30 % útoků na komáří larvu bylo úspěšných oproti 16 % na buchanku a 5 % na lasturnatku. Navíc se lišila rychlost růstu larev potápníků na různých typech potravy. Nejlépe se dařilo těm, které byly krmeny buchankami, trochu méně larvám krmeným komářími larvami, zatímco larvy krmené pouze lasturnatkami skoro nerostly.

Vítaný vliv larev potápníků na společenstvo nádržek je poněkud tlumen existencí kanibalismu i požíráním mezi oběma druhy navzájem. Využití původních přirozených nepřátel proti komárům je přednější než vysazování cizokrajných druhů nebo použití pesticidů. (Freshwater biology 54, 2003–2014, 2009/9)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Entomologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Oldřich Nedvěd

Doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc., (*1965) vystudoval entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na Přírodovědecké fakultě JU vyučuje zoologii bezobratlých. V Entomologickém ústavu BC AV ČR, v. v. i. v Českých Budějovicích se zabývá ekofyziologií hmyzu.

Doporučujeme

Roboti z laboratoře: malí, ale šikovní

Roboti z laboratoře: malí, ale šikovní

Ondřej Vrtiška  |  6. 12. 2021
Jak dopravit lék na přesné místo v organismu a uvolňovat ho v takovém množství, aby pomáhal bojovat s nemocí a nezatěžoval zbytečně tělo...
České objevy v jeskyni Sulfur

České objevy v jeskyni Sulfur uzamčeno

Marek Audy  |  6. 12. 2021
Zapáchající sirovodík se nedýchá zrovna nejlépe. Je tu horko. Shora na nás prší kyselina sírová nebo rovnou sněží síra. Po pár hodinách v...
Olomoucké výrečkobraní

Olomoucké výrečkobraní uzamčeno

Tomáš Grim  |  6. 12. 2021
Četba je zpravidla bezpečný koníček. Až do chvíle, než se jejím prostřednictvím stanete osobně aktéry detektivního příběhu. Pak vám v žilách...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné