Nouza Richard

RNDr. Richard Nouza, CSc., (*1959) vystudoval ložiskovou geologii na PřF UK v Praze. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR se dlouhodobě zabýval surovinovou a energetickou politikou. Nyní působí jako ústřední báňský inspektor na Českém báňském úřadu.

Počet článků: 1

Zlato a doba

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 65, 2009/1
O knize říká to podstatné již podtitul: Zlato, příroda a lidé v příbězích geologa. Dodejme, že geologa Petra Morávka, věhlasného odborníka na...