Aktuální číslo:

2022/1

Téma měsíce:

Světlo

Zlato a doba

PETR MORÁVEK: Zlaté doteky pěti kontinentů. Zlato, příroda a lidé v příbězích geologa, Edice Kolumbus, 288 stran, doporučená cena 399 Kč, Mladá fronta, a. s., Praha 2008, ISBN 978-80-204-1744-2
 |  15. 1. 2009
 |  Vesmír 88, 65, 2009/1

O knize říká to podstatné již podtitul: Zlato, příroda a lidé v příbězích geologa. Dodejme, že geologa Petra Morávka, věhlasného odborníka na geologii rudných ložisek, zejména zlata – jeho vyhledávání, průzkumu i těžby. Petr Morávek ve své knížce shrnul vše podstatné ze svého bohatého profesního života, zkušenosti, pestré zážitky, zajímavé postřehy z domova i ze světa, někdy z nadhledu, jindy ve velice podrobném detailu, vždy v řadě souvislostí. Dočtete se v ní o dávné i zcela nedávné historii těžby zlata u nás doma, utvoříte si dobrý obrázek o významu zlata a jeho výskytech, průzkumu a těžbě v Severní Americe, Brazílii, Africe, Austrálii či na Novém Zélandu. Postupně získáte tolik různých a zajímavých informací, že během čtení pocítíte radost z nově poznaného a na konci nebudete litovat. Jsem přesvědčen, že knížka má díky své univerzálnosti schopnost upoutat nejen zájemce o zlato a těsně související problematiku. Na své si může přijít každý – student geologie, autorův kolega z profese, archeolog, historik, turista, cestovatel, psycholog, politik, ekolog, ekonom, ale i romantik a snílek, stejně jako realista, skeptik nebo workoholik. A samozřejmě i čtenář hledající na cestu vlakem nebo na dovolenou zajímavou knížku, které nechybí vtip ani napětí.

Další podrobné recenzování knihy podle mne nemá smysl. Nemohu si však odpustit pár poznámek k autorovi. Petr Morávek ukončil vysokoškolská studia v roce 1959, tedy v roce, kdy jsem se narodil. Přesto mi přijde mladší, než jsem sám. Je to prostě stále ten šťastný Petr Morávek držící v rukou zlato, jehož snímek (někdy z počátku osmdesátých let z brazilské Serra Pelady) uvidíte na přebalu knížky. A v té době jsem také Petra Morávka uviděl poprvé, ještě jako student na katedře ložiskové geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Byly to jeho odborné semináře o zlatě, s kouzlem vzdálených zemí. Mohli jsme ocenit nové znalosti zprostředkované člověkem z praxe. A také charisma, které intenzivně pociťovaly zejména naše spolužačky. Až po přečtení Zlatých doteků jsem si uvědomil dar Petra Morávka, který jsme tehdy brali jako samozřejmost. Obdivuhodné umění a nevtíravou snahu vše dobře vysvětlit a objasnit, ale nepoučovat. Dar, který jsme u některých pedagogů postrádali.

Ve své knížce Petr Morávek sám sebe v průběhu profesního života označuje nejprve jako geologa-těžaře, a teprve potom jako geologa-přírodovědce, tedy jako muže z praxe, po níž teprve následovala teorie. Takových opravdu není mnoho, ale lidské poznání je moc potřebuje. Často pouze oni jsou vedle analytické práce schopni i syntézy. A ta dnes vědě a světu chybí nejvíce.

Petr Morávek má ještě jednu vlastnost, charakteristickou pro lidi „stále mladé“: schopnost vyrovnat se s protivenstvími světa a života, proti kterým vždy staví skromnost, poctivost, optimizmus, ale i nezdolnou vytrvalost při prosazování věci, o jejímž přínosu je přesvědčen. Jeho knížka je i o těchto prožitcích. K prvním patří radost z prosazení těžby zlata v Jílovém a zklamání z předčasného administrativního ukončení průzkumu a těžby na Šlojířské žíle v roce 1968. Čas ukázal, že to byla chyba. Tím nejdůležitějším údělem, ke kterému spěje knížka ve finále, je dnes už prakticky dvacetiletá snaha Petra Morávka oddémonizovat české zlato. Nelze zastírat, že jen dvěma českým geologům se v poválečné historii podařilo objevit rudné ložisko světových parametrů. Byli to Emanuel Komínek s ložiskem mědi v mongolském Erdenetu, který už není mezi námi, a Petr Morávek s ložiskem zlata v Mokrsku. Takovým lidem patří uznání. Klidně by mohli i oni sedět za stolem televizní reklamy českého předsednictví a pohrávat si se svou kostkou cukru. Petr Morávek ale zatím jen obhajuje své dítě Mokrsko, které dosud neubránil před lynčováním. Po přečtení jeho knížky si už nikdo nemůže myslet, že někdy prosazoval další průzkum a těžbu za každou cenu, tedy za cenu poškození lidí a přírody. Pouze byl přesvědčen a stále věří, že si Mokrsko a další naše zlatá ložiska zaslouží spravedlivý proces. Tak jak se s tím setkal všude po světě.

Každá doba v sobě nese podhoubí pro tmářství. V každé době mu část lidí více či méně podléhá a někteří ho zneužívají pro svůj prospěch. O to cennější jsou jedinci, kteří se mu nepodřizují a snaží se s ním bojovat. Na poli českého zlata mezi ně na prvním místě patří zlatý člověk Petr Morávek.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Anorganická chemie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Richard Nouza

RNDr. Richard Nouza, CSc., (*1959) vystudoval ložiskovou geologii na PřF UK v Praze. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR se dlouhodobě zabýval surovinovou a energetickou politikou. Nyní působí jako ústřední báňský inspektor na Českém báňském úřadu.

Doporučujeme

Konec dějin a vize budoucnosti

Konec dějin a vize budoucnosti

Eva Bobůrková  |  3. 1. 2022
Setkali jsme se nedlouho po listopadových oslavách. Výročí sametové revoluce je pro leckoho příležitostí k zamyšlení nad stavem dnešní...
Mobilis in mobili?

Mobilis in mobili? uzamčeno

Ondřej Bábek  |  3. 1. 2022
Na konci druhé dekády 21. století si vědy o Zemi bez větších ovací a ve vší skromnosti připomněly padesáté narozeniny teorie tektoniky...
Opatrné naděje

Opatrné naděje

Bedřich Moldan  |  3. 1. 2022
Globální změna klimatu spolu s pokračující destrukcí biologické rozmanitosti a rostoucím znečištěním představuje jeden z největších současných...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné