Anorganická chemie

Kyselina v zemském ráji

Kyselina v zemském ráji uzamčeno

Miloš Kašpar | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 692, 2022/11

Našince zahřeje u srdce, když jeho krajané dosáhnou něčeho, co naší zemi dělá dobré jméno. Dnes jsou to mikroskopy, nákladní a osobní automobily....

Život je jen  koncept

Život je jen koncept

Jan Špaček | 8. 3. 2018 | Vesmír 97, 146, 2018/3

Život je uměle vytvořená kategorie. Snažit se dělit systémy na živé a neživé nemá jiné než kulturně-historické opodstatnění a snaha o vytvoření...

ÚACH AV ČR, v. v. i., v Řeži

ÚACH AV ČR, v. v. i., v Řeži komerce

Tomáš Matys Grygar | 6. 5. 2010 | Vesmír 89, 299, 2010/5

Hlavní vědecké tematiky Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., v Řeži se od jeho založení v šedesátých letech odvíjely hlavně od hydridů...

Nejčistší safír na světě komerce

15. 1. 2009 | Vesmír 88, 42, 2009/1

Již 60 let vyrábí Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie) v Ústí nad Labem syntetické monokrystaly korundu, krystalického oxidu hlinitého,...

Zlato a doba

Richard Nouza | 15. 1. 2009 | Vesmír 88, 65, 2009/1

O knize říká to podstatné již podtitul: Zlato, příroda a lidé v příbězích geologa. Dodejme, že geologa Petra Morávka, věhlasného odborníka na...

Fabulace, komplot a lež

Ivan M. Havel | 6. 11. 2008 | Vesmír 87, 735, 2008/11

Nedávno vyšel v českém překladu velmi zajímavý román R. Powerse „Stopy paměti“. 1) Děj se odvíjí na pozadí případu poměrně vzácné neurologické...

Chemie podivných tvarů

Tomáš Baše, Michael Londesborough | 6. 11. 2008 | Vesmír 87, 748, 2008/11

Dva prvky periodické tabulky – uhlík a bor – tvoří rozsáhlé série sloučenin s atomy vodíku. Uhlovodíky významně ovlivňují náš každodenní život,...

Energetická bezpečnost České republiky

Václav Cílek | 11. 9. 2008 | Vesmír 87, 582, 2008/9

  Energie a civilizace Pravděpodobně hlavní příčinou vzniku současné rozvinuté společnosti (včetně vysokého stavu globální populace) byl objev...

Kouzelný oxid titaničitý

Václav Štengl | 12. 6. 2008 | Vesmír 87, 402, 2008/6

Titan je jedním z nejrozšířenějších kovů zemské kůry. Nejstabilnější, a tedy nejrozšířenější sloučeninou titanu jsou jeho oxidy, zejména oxid...

Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR, v. v. i. komerce

14. 2. 2008 | Vesmír 87, 124, 2008/2

Ústav anorganické chemie AV ČR pokrývá svou činností rozsáhlou oblast anorganické chemie a její hraniční oblasti s organickou a fyzikální chemií,...