Michael Londesborough, PhD.

Michael Londesborough, Ph.D., (*1978) vystudoval chemii na Univerzitě v Leedsu v Anglii. Za svoji doktorskou práci získal cenu J. B. Cohena. V Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., v Řeži u Prahy se zabývá syntézou velkých boranových klastrů, například syn a anti B18H22, a jejich využitím v elektronice při dopování polovodičů. Na 45. mezinárodním festivalu TECHFILM 2008 získal cenu „Nejlepší výukový program“.

Počet článků: 1

Chemie podivných tvarů

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 748, 2008/11
Dva prvky periodické tabulky – uhlík a bor – tvoří rozsáhlé série sloučenin s atomy vodíku. Uhlovodíky významně ovlivňují náš každodenní život,...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné