Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Baše Tomáš

Tomáš Baše, Ph.D., (*1978) vystudoval chemii na Karlově univerzitě v Praze. V Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., v Řeži u Prahy se zabývá karboranthiolovými deriváty a jejich interakcemi s povrchy zlata a stříbra.

Počet článků: 1

Chemie podivných tvarů

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 748, 2008/11
Dva prvky periodické tabulky – uhlík a bor – tvoří rozsáhlé série sloučenin s atomy vodíku. Uhlovodíky významně ovlivňují náš každodenní život,...