Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Souček Kamil

Ing. Kamil Souček, Ph.D., (*1965) vystudoval Vysokou školu báňskou (dnešní Technickou univerzitu) v Ostravě. V Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., v Ostravě-Porubě se specializuje na metody ovlivňování horninového masivu.

Počet článků: 1

Hornina jako stavební konstrukce

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 38, 2009/1
Kvalita mechanických vlastností, především pevnost v tlaku, bývá v neporušené skalní hornině 1) poměrně vysoká, většinou vyšší než ve výztužném či...