mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Švec Josef

Ing. Josef Švec (*1981) vystudoval Fakultu životního prostředí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor revitalizace krajiny. Od roku 2005 pracuje jako technik rekultivací. (svec@ko.pku.cz)

Počet článků: 4

Výparoměr na hladině jezera Mostkomerce

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 519, 2020/9
Úvod V současné době je vzhledem k projevům klimatické změny často diskutovaným tématem hydrická rekultivace zbytkových jam po povrchové těžbě...
 

Biotechnologický systém čištění důlních vod z MR1komerce

8. 12. 2016  |  Vesmír 95, 730, 2016/12
Úvod Podkrušnohorská pánevní oblast severozápadu Čech je místem výskytu vydatných hnědouhelných ložisek, jejichž dobývání nenávratně změnilo zdejší...
 

Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležákykomerce

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 674, 2009/10
Hydrická rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky byla slavnostně zahájena 24. října 2008 a je realizována v rámci komplexní revitalizace území,...
 

Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležákykomerce

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 46, 2009/1
Výsledkem schváleného zahlazování následků hornické činnosti v lomu Most-Ležáky bude jezero Most. V zatopené zbytkové jámě vznikne vodní plocha o...