mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Zavadil Vít

MUDr. Vít Zavadil (*1953) vystudoval medicínu, ale od konce sedmdesátých let se intenzivně věnuje zoologii. Pracoval jako zoolog na AOPK ČR, nyní je zaměstnán v ENKI Třeboň, o. p. s. Je odpovědný za záchranný program pro užovku stromovou, který byl na jaře 2008 předložen na MŽP.

Počet článků: 2

Překvapení v posteli

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 56, 2009/1
Někteří živočichové před člověkem utíkají, jiní se zdržují v těsné blízkosti jeho sídlišť. Krom toho se řada druhů chová oportunisticky –...
 

Když se vlk nažere a kozu sežere

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 471, 2008/7
Úřední aparát a správní řízení Současný úřední aparát jednoznačně dává přednost ochraně jedinců před ochranou jejich biotopů, a navíc si všímá...