mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Cahyna František

RNDr. František Cahyna je původním povoláním geofyzik, absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Od devadesátých let se jako odborný pracovník věnuje zahraniční spolupráci v elektroenergetice, od r. 1999 působí v ČEPS. Zastával rovněž funkci sekretáře CENTREL a dlouhodobě pracoval v sekretariátu UCTE v Bruselu.

Počet článků: 4

Ohrožení přenosové soustavy ČR

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 692, 2014/12
Geomagnetické bouře způsobované výrony plazmatu ze Slunce vyvolávají poruchy geomagnetického pole Země a vytvářejí geomagneticky indukované proudy,...
 

Hrozí „blackout“ také Česku?komerce

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 485, 2010/7
Elektrizační síť a její provoz se principiálně liší od všech dalších síťových infrastruktur – plynovodů, produktovodů, ale např. i od...
 

Evropský kontinentální přenosový elektrizační systém UCTE: jak reálně funguje

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 48, 2009/1
Evropská kontinentální synchronní zóna UCTE (Unie pro koordinaci přenosu elektřiny v Evropě), jedna z největších synchronně propojených soustav...
 

Zahraniční spolupráce elektrizační přenosové soustavy ČRkomerce

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 646, 2007/10
Historie mezinárodního propojení „Silné“ propojení české přenosové soustavy 1) se sousedními systémy je výsledkem cílevědomého vývoje a intenzivní...