i

Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

České objevy v jeskyni Sulfur

 |  6. 12. 2021
 |  Vesmír 100, 746, 2021/12
 |  Téma: Jeskyně

Zapáchající sirovodík se nedýchá zrovna nejlépe. Je tu horko. Shora na nás prší kyselina sírová nebo rovnou sněží síra. Po pár hodinách v agresivním prostředí nás začíná bolet hlava. Nepomáhá ani zvýšená hladina adrenalinu a euforie z unikátního objevu. Ne, nejsme na kosmické misi na planetě Uran. Pronikli jsme do útrob hypogenní jeskyně Sulfur v soutěsce Vromoner na albánsko-řecké hranici.

Říčka Sarandaporo (Σαραντάπορος) pramení v Řecku. Její povodí zaujímá plochu 850 km2. V místě, kde se přibližuje k albánské hranici, si můžeme povšimnout zajímavých geomorfologických fenoménů. Na styku vápenců a fylitů se Sarandaporo prořezává půl kilometru dlouhou soutěskou. Albánci ji nazývají Vromonerit. Krátký kaňon zároveň protíná hydrotermální zlom (obr. 2) sto kilometrů dlouhé antiklinály, definované linií táhnoucí se od pohoří Tomorr po Vromonerit. 1) Na dně soutěsky a v její bezprostřední blízkosti vyvěrá několik termálních minerálních pramenů. Vřídla jsou známa prakticky od nepaměti.

Historický vhled

První archeologické nálezy z oblasti řecké Konitsy jsou datovány do starší doby železné. První písemné zmínky o řeckých lázních Kavasilon (Λουτρά Καβασίλων) a Pyxaria (Λουτρά Πυξαριας) známe ze 14. století.

Na albánské straně jsou na přelomu 16. a 17. století zmiňovány lázně Banjat e Xhomos, které byly v 18. století přebudovány na léčebné centrum s několika budovami a dvěma bazény. Lázně byly funkční ještě v roce 1940. Po roce 1950 byl však Albáncům přístup k řecké hranici odepřen a lázně upadly na čas v zapomnění. V roce 1973 bylo vybudováno sanatorium v bočním údolí Gline. Zdravotnickým zařízením prošlo 15 tisíc pacientů ročně. V bouřlivém roce 1997 však byly lázně vyrabovány a zničeny. K částečné obnově došlo v roce 2005. Léčebné kúry jsou dnes poskytovány pouze omezenému počtu návštěvníků v přilehlém soukromém objektu.

Termální minerálka je do sanatoria přiváděna 3 km dlouhým potrubím z bývalých lázní Xhomos a nečekaně také až z portálu vývěrové jeskyně, která leží v horní nejvýchodnější, již řecké části soutěsky Vromoner. Právě tato hydrotermální jeskyně se stala hlavním bodem našeho speleologického výzkumu, organizovaného pod hlavičkou skupiny Topas, pobočného spolku České speleologické společnosti.

Hypogenní kras je definován procesy krasovění, které přicházejí z hlubin. Na genezi a chemické korozi takto vzniklých jeskyní se mohou podílet různá média: agresivní minerálky, termální vody nebo i plyny: oxid uhličitý (např. naše Hranická propast, viz Vesmír 99, 720, 2020/12) nebo sirovodík. Hypogenní jeskyně jsou nesmírně zajímavé i svými pestrými sekundárními výplněmi, které mohu být tvořeny různými minerály.

Nyní vidíte 27 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Jeskyně
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie, Výzkumné výpravy

O autorovi

Marek Audy

Ing. Marek Audy (*1969) vystudoval Strojní fakultu VUT v Brně. Od roku 1983 je členem České speleologické společnosti, v letech 2017 až 2021 byl jejím předsedou. Zúčastnil se řady speleologických expedic v Evropě, podílel se na průzkumu solných jeskyní v Íránu, zorganizoval několik expedic do pískovcového krasu na stolové hory Venezuely (Tepui). Vydal několik knih, např. Brány do Ztraceného sveta, Entrañas del Mundo Perdio (Nitro Ztraceného světa) nebo Domino – hra v podkroví Ztraceného sveta. Osobní web: audy.speleo.cz.
Audy Marek

Další články k tématu

Zranitelná jeskyně Lascauxuzamčeno

Nedaleko vesnice Montignac v údolí řeky Vézère v jihozápadní Francii byla 12. září 1940 objevena krasová jeskyně Lascaux s monumentální...

Podzemní světuzamčeno

Slovenský básník Ivan Laučík prožil část svého bohatého vnitřního života v Liptovském Mikuláši. Uvažoval, že vstoupí do Slovenské speleologické...

„Zkamenělé medvídě“ z Javoříčského krasuuzamčeno

Podzemní prostory slouží živočichům včetně velkých obratlovců jako úkryty, zimoviště, porodnice a odchovny mláďat, zásobárny, výjimečně i jako...

Jedinečný a křehký svět gruzínského krasového podzemíuzamčeno

Gruzie oplývá nádhernou divokou přírodou od hřebenu Velkého Kavkazu až k jihovýchodnímu cípu země. Předhůří Kavkazu i části jeho pohoří jsou velmi...

Jeskyně a netopýři: historie spojeníuzamčeno

Byla dřív slepice, nebo vejce? Podobnou otázku si můžeme položit u dvojice netopýr versus jeskynní úkryt. Mohly být jeskyně jednou z příčin vzniku...

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné