mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Jedinečný a křehký svět gruzínského krasového podzemí

 |  6. 12. 2021
 |  Vesmír 100, 742, 2021/12
 |  Téma: Jeskyně

Gruzie oplývá nádhernou divokou přírodou od hřebenu Velkého Kavkazu až k jihovýchodnímu cípu země. Předhůří Kavkazu i části jeho pohoří jsou velmi bohaté na krasové oblastí. Čeští experti zde pomáhají s výzkumem jeskyní i s jejich zpřístupněním pro veřejnost.

Mohutný masiv Kavkazu se začal vyzdvihovat od začátku třetihor v procesu alpinského vrásnění, které trvá dodnes. Z mladých, několik kilometrů mocných vápencových druhohorních usazenin ustoupilo moře. Horotvorné procesy je masivně deformovaly a vrásnily. A přitom probíhaly i krasové procesy. Atmosférické vody a říční toky postupně utvářely jeskyně, propasti a další povrchové i podzemní krasové jevy. Vznikly tak rozsáhlé a pozoruhodné krasové oblasti, sahající od subtropických pahorkatin až do vysokohorských poloh. Ve vysokohorském krasu Abcházie se např. nachází nejhlubší současná jeskyně na světě Vorovkina s hloubkou 2212 metrů.

V letech 2012–2019 působil v krasových oblastech Gruzie v rámci projektů České rozvojové agentury tým expertů ze Správy jeskyní ČR. Radili, jak lépe využít a nově zpřístupnit vybrané jeskyně, a při té příležitosti měli možnost řadu významných jeskyní podrobně studovat a dokumentovat. Několikaletá práce v krasovém podzemí Gruzie snad zaslouží v letošním Mezinárodním roce jeskyní a krasu připomenout.

Krasová oblast regionu Imereti

Podstatná část prací probíhala v Imeretské oblasti. Nacházejí se zde dvě významné, veřejnosti přístupné jeskyně Prometheus a Sataplia. Druhá jmenovaná je součástí přírodního parku, kde byly v šedesátých letech 20. století na vápencové plotně objeveny stopy několika druhů dinosaurů. Vlastní krasové území – Sataplijsko-Tskhaltubská krasová oblast – se rozkládá severně od města Kutaisi na ploše přibližně 100 km2 a v nadmořské výšce 200 až 500 metrů. Odborníci zde zkoumají rozsáhlé podzemní hydrografické systémy. Největší z nich tvoří několik krasových toků, propadajících se v severovýchodní části. V podzemí se toky spojují v řeku, jedno z jejích ramen protéká jeskyní Prometheus a poté vyvěrá. V jeskyni Prometheus byla proto při zpřístupnění okruhu pro návštěvníky zprovozněna také vodní plavba na motorových člunech – podobně jako v našich Punkevních jeskyních. Víceúrovňový podzemní systém Promethea je dlouhý přes pět kilometrů a vyniká obrovskými dómy a chodbami s mimořádně bohatou a mnohotvárnou krápníkovou výzdobou. Je zde možné spatřit drobné excentrické krápníky, lesy brček, tisíce stalaktitů, stalagmitů a záclon nebo mnohametrové sintrové kupy a kaskády. Jeskynní prostředí je biotopem pestré skladby řady skupin troglobiontních (v podzemí trvale žijících) a troglofilních bezobratlých živočichů. V podzemí Imereti žijí populace jeskynního slepého brouka rodu Duvalius či řada druhů slepých stonožek, mnohonožek, stejnonožců, štírků.

Nyní vidíte 29 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Jeskyně
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

O autorovi

Petr Zajíček

RNDr. Petr Zajíček (*1965) vystudoval přírodovědeckou fakultu MU Brno. Pracuje jako odborný pracovník Správy jeskyní ČR. Byl účastníkem několika speleologických expedic do zahraničí. Vydal tři knihy o jeskyních a publikuje v řadě časopisů (mj. v National Geographic).
Zajíček Petr

Další články k tématu

České objevy v jeskyni Sulfuruzamčeno

Zapáchající sirovodík se nedýchá zrovna nejlépe. Je tu horko. Shora na nás prší kyselina sírová nebo rovnou sněží síra. Po pár hodinách v...

Zranitelná jeskyně Lascauxuzamčeno

Nedaleko vesnice Montignac v údolí řeky Vézère v jihozápadní Francii byla 12. září 1940 objevena krasová jeskyně Lascaux s monumentální...

Podzemní světuzamčeno

Slovenský básník Ivan Laučík prožil část svého bohatého vnitřního života v Liptovském Mikuláši. Uvažoval, že vstoupí do Slovenské speleologické...

„Zkamenělé medvídě“ z Javoříčského krasuuzamčeno

Podzemní prostory slouží živočichům včetně velkých obratlovců jako úkryty, zimoviště, porodnice a odchovny mláďat, zásobárny, výjimečně i jako...

Jeskyně a netopýři: historie spojeníuzamčeno

Byla dřív slepice, nebo vejce? Podobnou otázku si můžeme položit u dvojice netopýr versus jeskynní úkryt. Mohly být jeskyně jednou z příčin vzniku...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...