mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Světlík Ivo

Ing. Ivo Světlík, Ph.D., (*1962) absolvoval studium na VŠCHT Praha, doktorát získal na FJFI ČVUT. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR se zabývá distribucí radionuklidů v životním prostředí a rozvojem souvisejících analytických metod. V posledních letech se věnuje zejména analýzám 14C a jejich využití k radiouhlíkovému datování.

Počet článků: 2

„Zkamenělé medvídě“ z Javoříčského krasuuzamčeno

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 760, 2021/12
Podzemní prostory slouží živočichům včetně velkých obratlovců jako úkryty, zimoviště, porodnice a odchovny mláďat, zásobárny, výjimečně i jako...
 

Pravěké čáry

7. 10. 2019  |  Vesmír 98, 588, 2019/10
Epigrafický výzkum v Moravském krasu odhalil nejstarší jeskynní kresby na území České republiky.