Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Zahrada místo divočiny

Pohled entomologa
 |  5. 5. 2003
 |  Vesmír 82, 252, 2003/5

VÁCLAV SKUHRAVÝ: Lýkožrout smrkový a jeho kalamity

Agrospoj, Praha 2002, 196 stran, 125 obr., náklad a cena neuvedeny


V době, kdy doznívá kalamita lýkožrouta smrkového (Ips typographus) na Šumavě, vyšla monografie Václava Skuhravého právě včas, aby poskytla minulým (a třeba i budoucím) diskutérům příležitost seznámit se s bohatou faktografií. Téma poslední kůrovcové kalamity se záhy stalo spíše mediální kampaní než seriózně vedenou odbornou diskusí. „Hříchy proti přírodě“, jichž se (možná?) dopouštěli představitelé jedné ze svářících se stran, byly velmi fotogenické (viz vrčící helikoptéry nad šumavskými hvozdy a lesní cesty rozryté těžkou technikou). Spor kolem kůrovcové kalamity lze zjednodušeně vyjádřit otázkou: „Ponechat kus cenné krajiny osudu a doufat, že si sama příroda pomůže a dospěje k utěšenému stavu, nebo zasáhnout a uvážlivým postupem čelit nebezpečnému škůdci?“ V této souvislosti a ve velmi obecné rovině odkazuji (protože bych to lépe nenapsal) na článek Evy Rázgové „Zahrada místo divočiny“ (Vesmír 79, 146, 2000/3).

Recenzentem publikace je lesnický entomolog a ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Ing. Petr Zahradník, CSc., a tak je zřejmé, že i sám autor monografie bude názorově spíše na straně lesních hospodářů a zastánců racionální strategie omezování kůrovcové kalamity. Skuhravému slouží ku cti, že ve střídmé polemice (vedené jen na necelých šesti stranách) se vyhnul osobnímu pojetí. Závažnost, ale také problematičnost sporu je zřejmá z urputnosti diskusí a ze zcela protichůdných cílů kampaní u nás a v Bavorsku: Zatímco v Bavorsku se občanské iniciativy v letech 1993–1997 stavěly proti zásadě ponechat lesy v Národním parku Bavorský les bez zásahů z obavy před šířením lýkožrouta mimo území parku, u nás se proti zásahům v Národním parku Šumava a proti běžným metodám potlačování lýkožrouta smrkového stavěla část akademické obce i někteří pracovníci ochrany přírody po boku s většinou novinářů a s „ekologickými“ aktivisty. Možná že po prostudování monografie V. Skuhravého někteří z nich svůj náhled poopraví. Sám si netroufám podrobně komentovat obsah celé publikace (a tedy napsat kvalifikovanou recenzi). Autor zpracoval rozsáhlou faktografii opírající se o 440 literárních citací. Kdo má po ruce stejně důkladnou dokumentaci? Upozorňuji na obsažnost publikace: Vedle historizujícího přehledu o kalamitách i v dávné minulosti (léta 1437–1990) je zajímavým čtením zpráva o „české“ kalamitě v letech 1868–1878 (pozn. red.: o nich též Vesmír IV, 97, 1875/9 a VI, 33, 1877/3), stejně jako jsou zajímavé údaje o kalamitách jinde v Evropě. Z tabelárně uspořádaných údajů o kalamitách v letech 1800–2000 je zřejmé, že poslední přemnožení lýkožrouta smrkového na Šumavě není, s ohledem na rozsah postižené plochy, zdaleka nejdramatičtější událostí. Přes počáteční zaváhání (několikrát se měnila strategie ochrany) není konečný účet škod pro Národní park Šumava v porovnání s Národním parkem Bavorský les nijak zvlášť krutý. Takže tady je prostor pro další diskusi: co by bylo, kdyby… Možná se znovu ozvou daleko brilantnější diskutéři poté, co najdou nové argumenty pro odlišnou interpretaci dat. Nicméně faktografii shromážděnou Václavem Skuhravým stěží mohou opomenout.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Entomologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Ivan Hrdý

Doc. RNDr. Ivan Hrdý, DrSc., (*1928) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se zabývá bioracionálními insekticidy a feromony a jejich uplatněním v integrovaném boji se škůdci. (e-mail: hrdy@uochb.cas.cz)

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné