Doc. RNDr. Ivan Rychlík, PhD.

Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., (*1966) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně vede oddělení bakteriologie a virologie. Zabývá se molekulární genetikou bakterií.

Počet článků: 1

Retrony, genetické elementy bakterií

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 334, 2008/5
Roku 1958 navrhl Francis Crick ústřední dogma molekulární biologie: Genetická informace se přenáší z DNA přes RNA k proteinům. Již tenkrát ale...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné