Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Rychlík Ivan

Doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., (*1966) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně vede oddělení mikrobiologie a antimikrobiální rezistence. Se svou výzkumnou skupinou se zabývá vlivem střevní mikroflóry na zdravotní stav drůbeže a prasat s cílem vyvinout zcela nové typy probiotických preparátů.

Počet článků: 2

Projekt NaCeBiVetkomerce

3. 6. 2024  |  Vesmír 103, 365, 2024/6
Projekt NaCeBiVet (financován Technologickou agenturou České republiky, TN02000017, https://www.vri.cz/nacebivet) vznikl jako konsorcium...
 

Retrony, genetické elementy bakterií

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 334, 2008/5
Roku 1958 navrhl Francis Crick ústřední dogma molekulární biologie: Genetická informace se přenáší z DNA přes RNA k proteinům. Již tenkrát ale...