Heissler Herbert

Ing. Herbert Heissler (*1974) vystudoval Vysokou školu finanční a správní, kde vede katedru ekonomie a mezinárodních vztahů. Přednáší bakalářskou i magisterskou mikroekonomii a makroekonomii a teorii her. Specializuje na propojení ekonomie a politologie s využitím teorie her a na problematiku reformy penzijních systémů, což bylo tématem jeho disertační práce. Je předsedou Obvodní hospodářské komory na Praze 5.

Počet článků: 2

Vzdělanostní společnost a trh investičních příležitostí

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 736, 2012/12
Začněme trhem investičních prostředků, protože ten je obvykle bližší. Nabízející má dočasně volné prostředky (nejčastěji peníze, ale může to být i...
 

I iracionální chování může být racionální

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 206, 2011/4
Většina modelů v ekonomii a teorii her předpokládá racionální chování účastníků. Teoretikové v těchto oblastech vědy se zpravidla shodnou na tom,...