Píšková Anna

Mgr. Anna Píšková, Ph.D., (*1981) vystudovala geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., se několik let zabývala paleoklimatickými rekonstrukcemi z jezerních sedimentů. Detailně se věnovala zejména rozsivkové analýze. V současné době je na rodičovské dovolené.

Počet článků: 3

Aralské jezero

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 220, 2011/4
Aralské jezero bylo před padesáti lety čtvrtým největším jezerem světa. Jednolitá vodní plocha vyplňující území o rozloze téměř celé České...
 

Aralské jezero

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 148, 2011/3
Dlouho se mi zdály problémy v okolí Aralského jezera nebetyčně vzdálené. Až jsem si uvědomila, že již desítky let nosím bavlněné oblečení. Tudíž i...
 

Aralské jezero

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 82, 2011/2
Pohled na rozpadající se lodě ponechané svému osudu desítky kilometrů od současné vodní hladiny Aralského jezera působí mrazivým dojmem a vybízí k...