Peregrin Jan

Doc. MUDr. Jan Peregrin, CSc. (*1951) vystudoval Lékařskou fakultu University Karlovy v Hradci Králové. Je přednostou Základny radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM. Je předsedou České společnosti intervenční radiologie a v roce 2007 byl zvolen vicepresidentem Evropské společnosti pro kardiovaskulární a intervenční radiologii. Zabývá se širokým spektrem intervenčních výkonů, zejména pak nitrocévních

Počet článků: 1

Nechirurgické náhrady a úpravy srdečních chlopní

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 850, 2008/12
Zdravé lidské srdce má frekvenci stahů úměrně věku a stupni trénovanosti svého nositele někde mezi 60 a 90 za minutu. Při fyzické zátěži a vlivem...