Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Čížek Alois

Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., (*1956) vystudoval Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V Ústavu mikrobiologie a imunologie této fakulty vede oddělení bakteriologie a zabývá se veterinární bakteriologií, zejména monitorováním genů antimikrobiální rezistence u vybraných bakteriálních druhů.

Počet článků: 1

Bakterie odolávající antibiotikům padají z nebe

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 870, 2008/12
Antibiotika – přirozené látky produkované převážně mikroorganismy a potlačující růst jiných mikroorganismů – člověk bezděčně užíval ještě předtím,...