Zukalová Markéta

RNDr. Markéta Zukalová, Ph.D., (*1964) vystudovala Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, obor fyzikální chemie. PhD obhájila na katedře anorganické chemie tamtéž. Od roku 1987 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., nejdříve v oddělení katalýzy, později elektrochemie. Zabývá se syntézou, charakterizací a studiem elektrochemických vlastností nových typů nanomateriálů na bázi TiO2, nových materiálů pro baterie, syntézou materiálů se speciální morfologií (nanotrubice, inversní opál) a materiálů pro solární články, syntézou dvojstěnných uhlíkových nanotrubic a lusků, spektroelektrochemií uhlíkových nanostruktur. Je spoluautorkou cca 50 publikací v mezinárodních časopisech, a několika patentů.

Počet článků: 1

Nanotuby

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 846, 2008/12
Uhlík a jeho sloučeniny jsou základním stavebním kamenem živé přírody, proto je tento prvek středem zájmu v řadě vědních oborů. Samotný uhlík je...