Král Jaroslav

Prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., (*1935) vystudoval Matematickofyzikální fakultu UK v Praze. Na této fakultě se na katedře softwarového inženýrství zabývá servisně orientovanými architekturami softwaru. Působí i na Fakultě informatiky v Brně.

Počet článků: 1

Půlstoletí programovacích jazyků

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 843, 2008/12
Využití informačních technologií závisí na softwaru a vývoj softwaru závisí na vhodných nástrojích, jejichž klíčovou částí jsou programovací...