prirodovedcem202111

Prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc.

prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc., (*1951) vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Je profesorem anorganické chemie na PřFUK. Od roku 1979 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., kde je vedoucím oddělení elektrochemických materiálů. Zabývá se výzkumem elektrochemických vlastností oxidických a uhlíkatých nanomateriálů. Je spoluautorem více než 150 publikací v mezinárodních časopisech, 3 monografií, 20 kapitol v monografiích a 9 patentů.

Počet článků: 1

Nanotuby

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 846, 2008/12
Uhlík a jeho sloučeniny jsou základním stavebním kamenem živé přírody, proto je tento prvek středem zájmu v řadě vědních oborů. Samotný uhlík je...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné