Marková (Jonášová) Kristýna

Mgr. Kristýna Marková--Jonášová (*1984) vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., se v oddělení transkripční regulace zabývá zejména molekulární biologií očí.

Počet článků: 1

Zpracování světla očima medúzy

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 836, 2008/12
U živočichů žijících v současné době nalézáme desítky různých typů očí. Liší se morfologií i vývojem. Ty nejjednodušší jsou tvořeny pouze...