Prof., MUDr. Tomáš Eckschlager

Doc. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. (*1956) vystudoval Univerzitu Karlovu, Fakultu dětského lékařství v Praze. Pracuje na Klinice dětské hematologie a onkologie Univerzity Karlovy 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole, kde se věnuje problematice molekulární biologie a imunologie solidních nádorů. Je autorem 2 monografií a 68 původních sdělení.

Počet článků: 1

Solidní nádory u dětí a mladistvých

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 436, 2004/8
Nádorová onemocnění se vyskytují ve všech věkových obdobích. Ty, které postihují děti a mladistvé, tvoří jen necelé procento z veškerých nádorových...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné