RNDr. Petr Mlejnek, CSc.

RNDr. Petr Mlejnek, PhD., (*1963) vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Ústavu biologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se zabývá mimo jiné studiem mechanizmů, jimiž lze vyvolat apoptózu u nádorových buněk.

Počet článků: 1

Buněčná smrt

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 468, 2004/8
Apoptóza, jedna z forem programované buněčné smrti, se u živočichů (obratlovců i bezobratlých) vyskytuje v průběhu ontogenetického vývoje. Do...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné