mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Záveská Drábková Lenka

RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D., (*1975) vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Průhonicích se zabývá taxonomií, molekulární fylogenetikou a nyní zejména evolucí fytohormonů cytokininové rodiny v rostlinné říši a evolucí a fylogenezí sítinovitých. Od  roku 2003 je členkou společnosti Williho Henniga, od roku 2007 volenou členkou společnosti, v letech 2009–2012 byla v její vědecké radě.

Počet článků: 3

Ke kořenům fylogenetické systematikyuzamčeno

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 566, 2013/10
První, kdo detailněji otevřel otázku původu druhů a vztahů mezi nimi, pomineme-li starověké filozofy, byl Charles Darwin. Mezi další vědce, kteří...
 

Čárový kód života

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 96, 2012/2
Již roku 2003 skupina zoologů z Guelphské univerzity v kanadském Ontariu navrhla čárový kód života (DNA Barcoding of Life) jako způsob identifikace...
 

O čem vypovídají chloroplasty sítin

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 732, 2007/11
Čeleď sítinovité v současné době zahrnuje 442 druhů členěných do sedmi rodů. Dva z nich, sítina (Juncus) a bika (Luzula), se vyskytují po celém...