Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Voda (zatím) kolem nás

Bohatství, kterého si nevážíme
 |  6. 4. 2010
 |  Vesmír 89, 214, 2010/4

33. veřejná beseda Třetí dimenze • Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze, Vesmír • 17. únor 2010 • hosté: Mgr. Mark Rieder (ředitel VÚ vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i.), RNDr. Jan Pretel, CSc. (oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu), Ing. Jiří Hradec (ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí) • moderoval Robert Tamchyna (Český rozhlas Leonardo). • Záznam si můžete poslechnout na adrese www.rozhlas.cz/leonardo/knihovna; zde uvádíme jen několik neautorizovaných postřehů z diskuse.

Robert Tamchyna: Klimatology prý letošní zima překvapila?

Jan Pretel: Klimatology zima nezaskočila, již z definice vyplývá, že se věnují „průměrnému počasí“. Každý dobře víme, co to je průměrný plat – někdo má víc, někdo míň. A tak se chová i počasí. Je to výkyv…

Raději hovořím o změně klimatického systému než o oteplování. Ten se měnil vždycky, mění se a určitě se měnit bude. Téma se zpolitizovalo, bylo klimatologům politiky jaksi „ukradeno“ […]

Voda bude výhledově klíčovou surovinou… Trend srážek není zatím příliš významný. Od roku 1960 se nám ukazuje nepatrný nárůst srážek v zimě, nepatrný pokles srážek v létě, takže v celoročním průměru je téměř nulová změna. Problém je s intenzitou srážek. Dříve byly srážky spíše rovnoměrné, dneska zaznamenáváme trend k extrémním přívalovým srážkám – a voda odteče bez užitku.

Mark Rieder: …a prodlužuje se období letního sucha. Když uvažujeme pesimistický scénář, ročně by poklesl na některých místech ČR odtok o 50 %, a vychází nám, že střední Labe by mohlo v letním období vysychat (dnes už to je případ třeba Blšanky). Podle optimistických scénářů by došlo k tomu, že by úbytek odtoku byl zhruba 25 %, a to také není příliš povzbudivé… Již se pracuje na tom, aby se zvyšovala retenční schopnost krajiny. To spočívá ve způsobu hospodaření, závisí to na nadmořské výšce, obnovují se mokřady, rašeliniště ve vyšších polohách, v nižších polohách se snažíme vrátit tokům jejich původní podobu…

Jiří Hradec: …úbytek vody v krajině narušil obranyschopnost našich ekosystémů, problém je v kumulativním efektu, jehož následky dnes nedokážeme dohlédnout, jakýsi dominový efekt… Musíme sledovat změny, neukvapovat se, a především nedělat závěry politické.

Mark Rieder: …problematikou sucha se nikdo z hydrologů v Evropě v posledních padesáti letech důkladně nezabýval, nic takového v této době nenastalo. Existují různé definice sucha – známe sucho meteorologické, agronomické, hydrologické, socioekonomické, a to podle jeho důsledků…

Za posledních sto let vzrostla populace více než třikrát, spotřeba vody stoupla více než šestkrát…

Jan Pretel: …Středozemí, jižní Evropa bude i nadále trpět nedostatkem vody, podobně Blízký východ, těžko se odlišuje migrace environmentální od socioekonomické…

Vybral Stanislav Vaněk

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Klimatologie

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají audio

Jaroslav Petr  |  19. 3. 2018
Nový objev, uveřejněný v aktuálním vydání časopisu Nature, boří naše dosavadní představy o tom, jak lidský mozek uchovává informace. Zároveň snad...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné