Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Výzkum egyptských mumií

ROSALIE DAVID (ed.): Egyptian Mummies and Modern Science Cambridge University Press, Cambridge 2008, 304 stran, 19 barevných tabulí, ISBN 978-0-521-86579-1
 |  6. 4. 2010
 |  Vesmír 89, 265, 2010/4

Egyptologickou literaturu podstatně obohatila multidisciplinární publikace, která předkládá nejnovější poznatky egyptologické, paleopatologické, stomatologické a farmaceutické. Její editorkou je profesorka egyptologie a ředitelka Biomedicínského egyptologického střediska na Manchesterské univerzitě Rosalie Davidová, která od roku 1973 řídí zásadní Manchester Egyptian Mummy Research Project. U nás je známa díky překladu její znamenité publikace Religion and Magic in Ancient Egypt (Náboženství a magie starověkého Egypta, Praha 2006), v níž velice srozumitelnou formou představila dějiny, náboženství, magii a kulturu dávné země na Nilu.

V minulosti se opakovaně prokázalo, že egyptské lidské i zvířecí mumie představují důležitý historický, antropologický a paleopatologický pramen. Výsledky zkoumání jednotlivých mumií i celých souborů z různých světových muzeí nadále přinášejí důležité poznatky. A je velice slibné, že s pokračujícími archeologickými výzkumy v Egyptě nálezů mumií neustále přibývá. Rubem mince odkrývání a dalšího „nakládání“ s mumiemi ovšem zůstává v poslední době značně diskutovaný lidský aspekt,1) který doléhá na každého badatele, jenž si ho musí podle svého čistého svědomí a víry zodpovědět. Sám uveřejním k tomuto etickému problému zvláštní studii.

Připomeňme, že počátky lékařského vědeckého zájmu o mumie se datují do začátku 20. století. Svou dobu přitom značně předběhl opomíjený Jan Nepomuk Čermák, asistent Jana Evangelisty Purkyně ve Fyziologickém ústavu a pozdější profesor na univerzitě v Lipsku, který jako první na světě podrobil tkáně mumií mikroskopickému studiu a své výsledky uveřejnil již v roce 1852.2)

Dlouhou cestu vývoje zkoumání egyptských mumií a nové výsledky názorně dokumentuje předložená publikace, která ve svých pěti částech obsahuje 17 příspěvků z pera třinácti renomovaných lékařů a přírodovědců. Zatímco editorka v první a páté části shrnuje právě výsledky a perspektivy zkoumání mumií, druhá část je věnována metodám odhalujícím stravu a nemoci ve starém Egyptě, třetí část se zabývá tehdejším pozoruhodným léčením nemocí a čtvrtá postihuje možnosti uchování mumií. Mezi jednotlivými příspěvky zaujmou například pojednání o lékařské a zubní péči ve starém Egyptě, o určování DNA u mumií či o obličejových rekonstrukcích dávných Egypťanů. Jako první vzbudila všeobecnou pozornost rekonstrukce Tutanchamonova obličeje.3)

Je však třeba zároveň zdůraznit, že kromě mumií i další dochované hmotné a ikonografické prameny dobře doplňují naše poznatky o pozoruhodné vyspělosti staroegyptského lékařství. K tomu přirozeně přistupuje zásadní svědectví lékařských papyrů. Všechny tyto dochované prameny nyní vyhodnocuje český multidisciplinární projekt Lékařství starých Egypťanů, kterého se účastní antropolog Eugen Strouhal, egyptoložka Hana Vymazalová a autor těchto řádků a který vyústí v třídílné kompendium staroegyptské medicíny: Staroegyptská chirurgie, péče o ženu a dítě; Staroegyptská interna; Lékaři, nemoci a léčení.4)

Recenzovaná publikace je příkladným dílem, aplikujícím přírodovědné disciplíny v egyptologii a podstatně obohacujícím naše poznání starého Egypta.

Poznámky

1) Hanna Szymańska, Krzysztof Babraj, eds., Mummy. Results of Interdisciplinary Examination of the Egyptian Mummy of Aset-iri-khet-es from the Archaeological Museum in Cracow, Cracow 2001, s. 11–21.

2) Beschreibung und mikroskopische Untersuchung zweier ägyptischer Mumien, Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, ročník 9, s. 427–469.

3) National Geographic, June 2005, s. 2–21.

4) První díl vyjde již letos v nakladatelství Academia.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Archeologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Břetislav Vachala

Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc., (1952–2020) vystudoval egyptologii a arabštinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Účastnil se archeologických a epigrafických expedic Českého egyptologického ústavu FF UK do Abúsíru. Zabýval se egyptskou filologií, paleografií, literaturou, archeologií a egyptskými dějinami, které též přednášel na FF UK v Praze. Je autorem řady publikací o starověkém Egyptě. Článek o hrách starých Egypťanů je poslední z 27 textů, které od r. 1980 napsal pro Vesmír.
Vachala Břetislav

Doporučujeme

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...
Krokodýlové v Čechách 2.0

Krokodýlové v Čechách 2.0

Milan Chroust  |  2. 5. 2022
„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné