Novotná Jitka

Mgr. Jitka Novotná, Ph.D., (*1967) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK. V Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá studiem genetické kontroly biosyntézy sekundárních metabolitů.

Počet článků: 1

Potřebujeme nová antibiotika?

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 160, 2010/3
Infekční nemoci nepochybně představují jednu z nejvýznamnějších příčin úmrtí v lidské populaci a pravděpodobně hlavní příčinu úmrtnosti u dětí....